• Pożegnanie Pana Stanisława Sieńczaka

     • Z dniem 20 sierpnia br. starszy woźny Stanisław Sieńczak zakończył pracę w naszej szkole i przeszedł na emeryturę. W Zespole Szkół Ekonomicznych został zatrudniony 2 marca 1992 roku. Przez 28 lat dał się poznać jako obowiązkowy i sumienny pracownik.

      W imieniu całej społeczności szkolnej składamy serdeczne podziękowania za codzienny trud, za życzliwość wobec uczniów, nauczycieli i współpracowników. Mamy nadzieję, że minione lata staną się źródłem miłych wspomnień, a przejście na emeryturę nie oznacza całkowitego zerwania ze szkołą.

      W imieniu całej społeczności szkolnej życzymy Panu dużo zdrowia, zawsze życzliwych i dobrych ludzi wokół, zadowoleniaz siebie i bliskich, zachowania pogody ducha i uśmiechu na co dzień.

     • KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

     • Szanowni Nauczyciele, drodzy Uczniowie!

       

          Kończymy rok szkolny 2019/2020 i udajemy się na upragnione wakacje.

          Dla większości z Was, drodzy Uczniowie, był to okres wytężonej pracy, a sumienność, systematyczność i wytrwałość w dążeniu do celu przyniosły wymierne efekty – pogłębienie  wiedzy i zdobycie nowych umiejętności. Nawet ci, których oceny nie są w pełni satysfakcjonujące, kończą ten rok szkolny bogatsi o nowe doświadczenia. Tym bardziej więc należą się słowa uznania wszystkim, którzy pomyślnym wynikiem zakończyli całoroczne zmagania, a zwłaszcza tym, którzy uzyskali najwyższe oceny na świadectwach.

          Z pewnością ten rok zapadnie na długo w naszej pamięci, gdyż pandemia koronawirusa niespodziewanie postawiła przed nami wszystkimi zupełnie nowe wyzwania.  Jako społeczność szkolna musieliśmy się przystosować do zdalnego nauczania, a także w nietypowy sposób pożegnać klasy maturalne i przeprowadzić egzaminy. Pragnę podkreślić, że maturzyści okazali swoją dojrzałość i zastosowali się do wszystkich dodatkowych wymagań.

          Jak zawsze, tak i w tym trudnym czasie, swoją wiedzą i doświadczeniem służyli Wam nauczyciele. To dzięki ich zaangażowaniu mogliście uzyskać wyniki na miarę swoich możliwości. To oni starali się dotrzeć do każdego wychowanka i na bieżąco rozwiązywać różne problemy.

          Dlatego teraz na Wasze ręce, drodzy Nauczyciele, pragnę złożyć serdeczne podziękowania za trud włożony w pracę w mijającym roku szkolnym.

          Dziękuję też pracownikom administracji i obsługi, bez których szkoła nie mogłaby sprawnie funkcjonować.

          A teraz całej społeczności szkolnej życzę spokojnych, zdrowych, pełnych słońca wakacji. Niech będzie to czas na regenerację sił do dalszej pracy w nowym roku szkolnym.  

                                                                                                                                             Dyrektor ZSE

                                                                                                                                           Jerzy Olearczyk

     • ODBIÓR ŚWIADECTW PROMOCYJNYCH

     • Organizacja odbioru świadectw w dniu 26 czerwca 2020 roku.

      1. Świadectwo może odebrać wyłącznie osoba zdrowa (bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną).

      2. Uczeń, nie może przyjść odebrać świadectwa, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

      3. Czekając na wejście do szkoły uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

      4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

      5. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.

      6. Przed wejściem do budynku każdy uczeń jest zobowiązany zdezynfekować dłonie.

      7. Świadectwa i nagrody książkowe za świadectwo z wyróżnieniem będą wydawane w dwóch budynkach szkoły.

      • Uczniowie klas: 1A, 1Ag, 1B, 1Cg, 2A, 2B, 3A, 3B odbierają świadectwa w budynku szkoły przy ulicy Pańki (budynek główny).
      • Uczniowie klas: 1Bg, 1E, 1Eg, 1F, 1Fg, 2E, 2F odbierają świadectwa w budynku szkoły przy Placu Grunwaldzkim (biała szkoła). 

      8. Organizacja odbioru świadectw w budynku przy ulicy Pańki.

      a) Uczniowie wchodzą do budynku pojedynczo wejściem od strony parkingu (obok sekretariatu) zachowując odstęp minimum 1,5 m.

      b) Uczniowie ustawiają się przed wejściem do szkoły klasami w kolejności alfabetycznej.

      c) Wychowawca wręcza świadectwo i ewentualnie nagrodę książkową na korytarzu szkoły.

      d) Po odbiorze świadectwa uczeń upuszcza niezwłocznie budynek szkoły głównym wejściem.

      e) Harmonogram wydawania świadectw:

      • Klasa 1A – odbiór w godzinach 9:00 – 9:20.
      • Klasa 1Ag – odbiór w godzinach 9:25 – 9:45.
      • Klasa 1B – odbiór w godzinach 9:50 – 10:10.
      • Klasa 1Cg – odbiór w godzinach 10:15 – 10:35.
      • Klasa 2A – odbiór w godzinach 10:40 – 11:00.
      • Klasa 2B – odbiór w godzinach 11:05 – 11:25.
      • Klasa 3A – odbiór w godzinach 11:30 – 11:50.
      • Klasa 3B – odbiór w godzinach 11:55 – 12:15.

      9. Organizacja odbioru świadectw w budynku przy Placu Grunwaldzkim.

      a) Uczniowie wchodzą do budynku pojedynczo wejściem od strony parkingu (wejście przy sali nr 5) zachowując odstęp minimum 1,5 m.

      b) Uczniowie ustawiają się przed wejściem do szkoły klasami w kolejności alfabetycznej.

      c) Wychowawca wręcza świadectwo i ewentualnie nagrodę książkową na korytarzu szkoły.

      d) Po odbiorze świadectwa uczeń upuszcza niezwłocznie budynek szkoły wejściem obok sali gimnastycznej.

      e) Harmonogram wydawania świadectw:

      • Klasa 1Bg – odbiór w godzinach 9:00 – 9:20.
      • Klasa 1E – odbiór w godzinach 9:25 – 9:45.
      • Klasa 1Eg – odbiór w godzinach 9:50 – 10:10.
      • Klasa 1F – odbiór w godzinach 10:15 – 10:35.
      • Klasa 1Fg – odbiór w godzinach 10:40 – 11:00.
      • Klasa 2E – odbiór w godzinach 11:05 – 11:25.
      • Klasa 2F – odbiór w godzinach 11:30 – 11:50.

      10. Uczniowie, którzy nie zgłoszą się po świadectwo w wyznaczonym terminie będą mogli je odebrać w kolejnych dniach w sekretariacie szkoły w godzinach od 8:00 do 14:00.

     • BIBLIOTEKA

     • Wypożyczone książki będzie można oddać do biblioteki na początku września.

      Proszę nie przynosić książek do szkoły przed wakacjami.

     • Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

     •  

      HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

       

      CZĘŚĆ PISEMNA

      23.06.2020 godzina 10.00

      Kwalifikacja TG.07 – sala 23, 24, 25, 34

      Kwalifikacja AU.35 – sala 37, 41

      Kwalifikacja T.06 – sala 27

      23.06.2020 godzina 12.00

      Kwalifikacja T.15 – sala 36

       

      CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

      Kwalifikacja AU.35

      25.06.2020 – godzina 9.00– sala 31, 33, 39, 34

      Kwalifikacja TG.07

      02.07. 2020 – godz.8.00, 12.00, 16.00 – pracownia gastronomiczna

      03.07. 2020 – godz.8.00, 12.00, 16.00 – pracownia gastronomiczna

      06.07. 2020 – godz.8.00, 12.00, 16.00 – pracownia gastronomiczna

      07.07. 2020 – godz.8.00, 12.00 – pracownia gastronomiczna

      Kwalifikacja T.12 i T.15

      22.06.2020 – godz. 13.00 – sala 41

      Kwalifikacja A.36

      26.06.2020 – godz. 9.00 – sala 33

       

      Szczegółowe informacje o przypisaniu do konkretnej sali do uczniów klasy III A i III B zostaną przesłane przez dziennik elektroniczny.

      Na egzamin należy zgłosić się 45 minut. przed rozpoczęciem.

     • Praktyki zawodowe

     • Spotkanie w sprawie praktyk zawodowych odbędzie się w dniu 28.05.2020 r wg następującego harmonogramu:

      Klasa 2A - godz 8.15 

      Termin praktyki Te od 1 do 19 czerwca, Thot - od 1 do 26 czerwca.

      Klasa 3A - godz 8.35

      Termin praktyki Te od 1 do 19 czerwca, Tg - od 1 do 12 czerwca.

      Klasa 3B - godz 9.00

      Termin praktyki od 1 do 12 czerwca.

      Na spotkanie należy przynieść zgodę na odbywanie praktyki podpisaną przez rodziców(uczeń niepełnoletni) lub przez ucznia pełnoletniego.

      Druk zgody jest dostępny poniżej

      wersja docx lub wersja pdf - można go wydrukować lub samemu napisać ręcznie.


      Obecność wszystkich uczniów jest obowiązkowa.

      Na spotkaniu należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w związku z panującą epidemią (maski obowiązkowe, zachowanie dystansu przed szkołą i w budynku szkolnym.

     • MATURA 2020 - konsultacje z maturzystami

     • Maturzyści zainteresowani konsultacjami proszeni są o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły lub o kontakt z nauczycielami poszczególnych przedmiotów za pomocą komunikatorów internetowych.

     • Odbiór świadectw ukończenia szkoły

     • Od 4 maja poszczególne klasy maturalne będą odbierać świadectwa wg. ustalonego harmonogramu.

      Aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły, uczeń musi rozliczyć się z szafki (posprzątać ją i oddać kluczyk) i oddać pożyczone z biblioteki książki. W razie zgubienia kluczyka należy go dorobić.

      Prosimy, aby każdy uczeń miał maseczkę, rękawiczki i własny długopis. Należy również pamiętać o zachowaniu odległości (od 1,5 – 2 metrów).

      Uczniowie Liceum zgłoszą się najpierw do „białej szkoły” w celu rozliczenia się z szafki. Po odebraniu szafek uczniowie przejdą do szkoły głównej (wejście od parkingu).

      Czekając na wejście do budynku należy również pamiętać o zachowaniu bezpiecznych odległości. Następnie absolwent wchodzi do szkoły, oddaje książki z biblioteki, odbiera kartę zdrowia, dokumenty z gimnazjum i świadectwo ukończenia szkoły.

      Klasa III E – odbiór świadectw – 4 maja w godz. 8.00 – 11.00

      Klasa III F – odbiór świadectw – 4 maja w godz. 11.00 – 13.00

      Klasy Technikum przychodzą do głównej szkoły i czekają na parkingu. Następnie postępują wg schematu opisanego powyżej. W razie pytań prosimy o kontakt w wychowawcami.

      Klasy Technikum:

      Klasa IV B – odbiór świadectw 5 maja od godz. 8.00 – 11.00

      Klasa IV C – odbiór świadectw 5 maja od godz. 11.00 – 13.00

      Klasa IV A – odbiór świadectw 6 maja od godz. 8.30 – 11.30

      Dyrektor ZSE

      Jerzy Olearczyk

     • Pożegnanie klas maturalnych

     • Szanowni Państwo, drodzy Absolwenci.

      To właśnie dziś, 24 kwietnia 2020 roku, dla uczniów klas maturalnych jest dniem oficjalnego pożegnania ze szkołą. Zawsze był to dzień uroczysty, ale choć teraz nie możemy się spotkać osobiście, niech w naszym odczuciu też takim będzie.

      Drodzy Absolwenci, do tego dnia dążyliście przez trzy lub cztery lata nauki. Owoce Waszej pracy znalazły wyraz w ocenach na świadectwach ukończenia szkoły. Przez te lata wielu z Was angażowało się w działalność na rzecz szkoły czy to w ramach Samorządu Uczniowskiego, czy w kołach zainteresowań, czy też w sporcie. Wielokrotnie rozsławialiście imię naszej szkoły, osiągając wysokie wyniki w olimpiadach, konkursach i zawodach, za co dziś serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że lata spędzone w murach naszej szkoły będziecie wspominać dobrze, że zdobyta tu wiedza okaże się przydatna, gdy podejmiecie dalszą naukę lub pracę zawodową. Pamiętajcie, że od dziś jesteście absolwentami Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie i gdziekolwiek będziecie, rozsławiajcie jego imię. Ceńcie w życiu te wartości, które wpajali wam wychowawcy.

      Pragnę dziś szczególne słowa podziękowania skierować właśnie w ich stronę. Wyrazy uznania za trud włożony w kształtowanie waszych osobowości, za okazane wam serce kieruję więc do pani Doroty Więch-Zięby – wychowawczyni kl. IV a, pani Marii Gromady – wychowawczyni kl. IV b, pani Doroty Suszczyńskiej – wychowawczyni kl. IV c, pani Agnieszki Cyganik – wychowawczyni kl. III e i pani Justyny Oleniacz – wychowawczyni kl. III f. To właśnie one najbardziej przeżywały Wasze porażki i cieszyły się z sukcesów. To one starały się Wam pomóc w rozwiązaniu wielu problemów. Słowa uznania i podziękowań należą się również wszystkim nauczycielom, którzy dzielili się z Wami swoją wiedzą i doświadczeniem.

      Teraz przed wami okres egzaminów maturalnych. W imieniu całej społeczności szkolnej życzę, byście uzyskali jak najlepsze wyniki ze wszystkich przedmiotów.W dalszym życiu starajcie się jasno określać swoje cele i dążyć do ich osiągnięcia wyłącznie prostą drogą. Życzę Wam spełnienia marzeń, radości życia i życzliwości od ludzi. Sami też umiejcie innym okazywać sympatię i zrozumienie, pamiętając, że żaden motyl nie usiądzie na zaciśniętej pięści.

      Gdy nie masz nic do ofiarowania, ofiaruj uśmiech.

      Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznychim. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie

      Jerzy Olearczyk

    • Zmarł Ksiądz Infułat Julian Pudło
     • Zmarł Ksiądz Infułat Julian Pudło

     • 27 marca br. zmarł Ksiądz Infułat Julian Pudło, wieloletni proboszcz Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie.

      W latach 1990 – 1992, gdy religia wróciła do szkół, Ks. Infułat jako katecheta był członkiem Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ekonomicznych  w Brzozowie. W osobie Ks. Infułata żegnamy zasłużonego dla Brzozowa kapłana, który przez lata duszpasterskiej posługi zawsze wielką troską otaczał młodzież.

      Rodzinie i bliskim Zmarłego składamy wyrazy współczucia.

      Społeczność szkolna ZSE w Brzozowie

    • OGŁOSZENIE!!!
     • OGŁOSZENIE!!!

     • Od dnia 25.03.2020 w związku z zaostrzeniem przepisów związanych z przemieszczaniem się proszę nie przychodzić do szkoły.

      Szkoła jest zamknięta. Nikt nie będzie wpuszczany.

      Kontakt telefoniczny 13 43 417 82 codziennie od godz. 8.30 do 12.00

      Kontakt mailowy zsebrzoz@pro.onet.pl - bez ograniczeń