• RODO

   • Administrator Danych Osobowych – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie
    Jerzy Olearczyk
    ul. Profesora Waleriana Pańki 1
    36-200 Brzozów
    zsebrzoz@pro.onet.pl

     
    Inspektor Ochrony Danych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie
    Marek Broda
    iodobrzozow@interia.eu

     

    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych:

    DLA UCZNIÓW
    DLA RODZCÓW
    DLA MONITORINGU
    W RAMACH PROCESU REKRUTACJI