• Lekcja muzealna

     • Prawie 200 uczniów klas drugich II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum nr 1  ZSE w środowy poranek odwiedziło Warszawę, oczywiście wirtualnie. Celem ich „podróży” stało się Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza na Rynku Starego Miasta.

       

      Wzięli udział w akcji  „Mickiewicz na życzenie”  i uczestniczyli w muzealnej lekcji online. Ich przewodnikiem, najpierw po muzeum i jego ekspozycjach, a potem po meandrach życia romantycznego wieszcza Adama Mickiewicza stał się kustosz pan Piotr Prasuła. Temat zajęć brzmiał „Z dziejów rodziny M. (M… jak Mickiewicz)” i odkrywał przed uczniami wiele ciekawostek i nieznanych historii życia rodziny Mickiewiczów. Prowadzący z ogromnym pietyzmem odwoływał się do pamiątek, cytatów literackich, objętych muzealną ekspozycją. Opowiadał o genealogii rodziny Mickiewiczów, wczesnych latach życia poety, jego małżeństwie z Celiną Szymanowską, a także -  co ciekawe!-  o współcześnie żyjących potomkach romantycznego poety.

      Spotkanie było bardzo pouczające i aż żal było kończyć zajęcia. Niecodziennie przecież zdarzają się podróże w czasie i przestrzeni.

     • 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

     • 29. Finał WOŚP odbędzie się 31 stycznia 2021 roku.  

      Celem tegorocznej akcji jest zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Jest to już drugi Finał WOŚP dedykowany laryngologii. 

      Jak co roku w akcji będą brać udział uczniowie naszej szkoły.

      Tegoroczną akcję można wesprzeć pieniężnie w sklepie ALTA na ulicy 3 maja w Brzozowie.

     • MATURA 2021

     • Informacja dla maturzystów

      Zgodnie z tym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 roku zdający egzamin maturalny w 2021 roku są zobowiązani do przystąpienia do następujących egzaminów:

      Język polski – egzamin pisemny – poziom podstawowy.
      Matematyka – egzamin pisemny – poziom podstawowy.
      Język obcy – egzamin pisemny – poziom podstawowy.


      Natomiast pozostałe egzaminy są nieobowiązkowe, czyli:

      Część ustna z języka polskiego i języka obcego jest nieobowiązkowa.
      Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

      Egzaminu na poziomie rozszerzonym jest nieobowiązkowy.
      Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu z przedmiotu na poziomie rozszerzonym mogą to zrobić z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.

      W związku z zaistniałymi zmianami w egzaminie maturalnym każda osoba, która złożyła deklarację maturalną ma obowiązek zgłosić się do sekretariatu szkoły w celu dokonania zmian w swojej deklaracji .      Prosimy o przemyślenie swoich decyzji związanych z deklarowanymi egzaminami i zgłaszanie się do szkoły w dniach:
      8 stycznia 2021 roku – 5 lutego 2021 roku w godzinach od 8:00 do 13:00.


      Przypominamy, że osoby, które nie zmienią swojej deklaracji do 8 lutego, będą zgłoszone do wszystkich egzaminów zawartych w deklaracji złożonej we wrześniu, ponieważ z dniem 9 lutego deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.