• ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

     • Drodzy uczniowie i nauczyciele!

               Zbliża się rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021. Nasza szkoła wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zostały opracowane procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły, których jesteśmy zobowiązani przestrzegać.

      Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020 roku będzie przebiegało nieco inaczej niż zwykle. W tym dniu zapraszamy na spotkanie z wychowawcami w klasach tylko uczniów klas pierwszych wg harmonogramu:


      Klasa 1A (technik ekonomista) – godz. 9:00, sala 25

      Klasa 1B (technik żywienia i usług gastronomicznych + technik hotelarstwa) – godz. 9:00, sala 23

      Klasa 1E (LO profil policyjno-prawny) – godz. 9:30, sala 24

      Klasa 1F (LO profil pierwsza pomoc z ratownictwem medycznym) – godz. 9:30, sala 27


      Pozostałych uczniów prosimy o zapoznanie się z planem lekcji, który będzie dostępny na stronie internetowej szkoły. W dniu 2 września 2020 roku rozpoczynamy zajęcia zgodnie z tym planem.

      W szkole głównej (ul. Pańki 1) dostępne będzie tylko wejście główne do szkoły! Nie obowiązuje szatnia!

      Proszę też o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa!

      Joanna Wojnicka

     • Pożegnanie Pana Stanisława Sieńczaka

     • Z dniem 20 sierpnia br. starszy woźny Stanisław Sieńczak zakończył pracę w naszej szkole i przeszedł na emeryturę. W Zespole Szkół Ekonomicznych został zatrudniony 2 marca 1992 roku. Przez 28 lat dał się poznać jako obowiązkowy i sumienny pracownik.

      W imieniu całej społeczności szkolnej składamy serdeczne podziękowania za codzienny trud, za życzliwość wobec uczniów, nauczycieli i współpracowników. Mamy nadzieję, że minione lata staną się źródłem miłych wspomnień, a przejście na emeryturę nie oznacza całkowitego zerwania ze szkołą.

      W imieniu całej społeczności szkolnej życzymy Panu dużo zdrowia, zawsze życzliwych i dobrych ludzi wokół, zadowoleniaz siebie i bliskich, zachowania pogody ducha i uśmiechu na co dzień.