• KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

     • Szanowni Nauczyciele, drodzy Uczniowie!

       

          Kończymy rok szkolny 2019/2020 i udajemy się na upragnione wakacje.

          Dla większości z Was, drodzy Uczniowie, był to okres wytężonej pracy, a sumienność, systematyczność i wytrwałość w dążeniu do celu przyniosły wymierne efekty – pogłębienie  wiedzy i zdobycie nowych umiejętności. Nawet ci, których oceny nie są w pełni satysfakcjonujące, kończą ten rok szkolny bogatsi o nowe doświadczenia. Tym bardziej więc należą się słowa uznania wszystkim, którzy pomyślnym wynikiem zakończyli całoroczne zmagania, a zwłaszcza tym, którzy uzyskali najwyższe oceny na świadectwach.

          Z pewnością ten rok zapadnie na długo w naszej pamięci, gdyż pandemia koronawirusa niespodziewanie postawiła przed nami wszystkimi zupełnie nowe wyzwania.  Jako społeczność szkolna musieliśmy się przystosować do zdalnego nauczania, a także w nietypowy sposób pożegnać klasy maturalne i przeprowadzić egzaminy. Pragnę podkreślić, że maturzyści okazali swoją dojrzałość i zastosowali się do wszystkich dodatkowych wymagań.

          Jak zawsze, tak i w tym trudnym czasie, swoją wiedzą i doświadczeniem służyli Wam nauczyciele. To dzięki ich zaangażowaniu mogliście uzyskać wyniki na miarę swoich możliwości. To oni starali się dotrzeć do każdego wychowanka i na bieżąco rozwiązywać różne problemy.

          Dlatego teraz na Wasze ręce, drodzy Nauczyciele, pragnę złożyć serdeczne podziękowania za trud włożony w pracę w mijającym roku szkolnym.

          Dziękuję też pracownikom administracji i obsługi, bez których szkoła nie mogłaby sprawnie funkcjonować.

          A teraz całej społeczności szkolnej życzę spokojnych, zdrowych, pełnych słońca wakacji. Niech będzie to czas na regenerację sił do dalszej pracy w nowym roku szkolnym.  

                                                                                                                                             Dyrektor ZSE

                                                                                                                                           Jerzy Olearczyk

     • ODBIÓR ŚWIADECTW PROMOCYJNYCH

     • Organizacja odbioru świadectw w dniu 26 czerwca 2020 roku.

      1. Świadectwo może odebrać wyłącznie osoba zdrowa (bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną).

      2. Uczeń, nie może przyjść odebrać świadectwa, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

      3. Czekając na wejście do szkoły uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

      4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

      5. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.

      6. Przed wejściem do budynku każdy uczeń jest zobowiązany zdezynfekować dłonie.

      7. Świadectwa i nagrody książkowe za świadectwo z wyróżnieniem będą wydawane w dwóch budynkach szkoły.

      • Uczniowie klas: 1A, 1Ag, 1B, 1Cg, 2A, 2B, 3A, 3B odbierają świadectwa w budynku szkoły przy ulicy Pańki (budynek główny).
      • Uczniowie klas: 1Bg, 1E, 1Eg, 1F, 1Fg, 2E, 2F odbierają świadectwa w budynku szkoły przy Placu Grunwaldzkim (biała szkoła). 

      8. Organizacja odbioru świadectw w budynku przy ulicy Pańki.

      a) Uczniowie wchodzą do budynku pojedynczo wejściem od strony parkingu (obok sekretariatu) zachowując odstęp minimum 1,5 m.

      b) Uczniowie ustawiają się przed wejściem do szkoły klasami w kolejności alfabetycznej.

      c) Wychowawca wręcza świadectwo i ewentualnie nagrodę książkową na korytarzu szkoły.

      d) Po odbiorze świadectwa uczeń upuszcza niezwłocznie budynek szkoły głównym wejściem.

      e) Harmonogram wydawania świadectw:

      • Klasa 1A – odbiór w godzinach 9:00 – 9:20.
      • Klasa 1Ag – odbiór w godzinach 9:25 – 9:45.
      • Klasa 1B – odbiór w godzinach 9:50 – 10:10.
      • Klasa 1Cg – odbiór w godzinach 10:15 – 10:35.
      • Klasa 2A – odbiór w godzinach 10:40 – 11:00.
      • Klasa 2B – odbiór w godzinach 11:05 – 11:25.
      • Klasa 3A – odbiór w godzinach 11:30 – 11:50.
      • Klasa 3B – odbiór w godzinach 11:55 – 12:15.

      9. Organizacja odbioru świadectw w budynku przy Placu Grunwaldzkim.

      a) Uczniowie wchodzą do budynku pojedynczo wejściem od strony parkingu (wejście przy sali nr 5) zachowując odstęp minimum 1,5 m.

      b) Uczniowie ustawiają się przed wejściem do szkoły klasami w kolejności alfabetycznej.

      c) Wychowawca wręcza świadectwo i ewentualnie nagrodę książkową na korytarzu szkoły.

      d) Po odbiorze świadectwa uczeń upuszcza niezwłocznie budynek szkoły wejściem obok sali gimnastycznej.

      e) Harmonogram wydawania świadectw:

      • Klasa 1Bg – odbiór w godzinach 9:00 – 9:20.
      • Klasa 1E – odbiór w godzinach 9:25 – 9:45.
      • Klasa 1Eg – odbiór w godzinach 9:50 – 10:10.
      • Klasa 1F – odbiór w godzinach 10:15 – 10:35.
      • Klasa 1Fg – odbiór w godzinach 10:40 – 11:00.
      • Klasa 2E – odbiór w godzinach 11:05 – 11:25.
      • Klasa 2F – odbiór w godzinach 11:30 – 11:50.

      10. Uczniowie, którzy nie zgłoszą się po świadectwo w wyznaczonym terminie będą mogli je odebrać w kolejnych dniach w sekretariacie szkoły w godzinach od 8:00 do 14:00.

     • BIBLIOTEKA

     • Wypożyczone książki będzie można oddać do biblioteki na początku września.

      Proszę nie przynosić książek do szkoły przed wakacjami.

     • Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

     •  

      HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

       

      CZĘŚĆ PISEMNA

      23.06.2020 godzina 10.00

      Kwalifikacja TG.07 – sala 23, 24, 25, 34

      Kwalifikacja AU.35 – sala 37, 41

      Kwalifikacja T.06 – sala 27

      23.06.2020 godzina 12.00

      Kwalifikacja T.15 – sala 36

       

      CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

      Kwalifikacja AU.35

      25.06.2020 – godzina 9.00– sala 31, 33, 39, 34

      Kwalifikacja TG.07

      02.07. 2020 – godz.8.00, 12.00, 16.00 – pracownia gastronomiczna

      03.07. 2020 – godz.8.00, 12.00, 16.00 – pracownia gastronomiczna

      06.07. 2020 – godz.8.00, 12.00, 16.00 – pracownia gastronomiczna

      07.07. 2020 – godz.8.00, 12.00 – pracownia gastronomiczna

      Kwalifikacja T.12 i T.15

      22.06.2020 – godz. 13.00 – sala 41

      Kwalifikacja A.36

      26.06.2020 – godz. 9.00 – sala 33

       

      Szczegółowe informacje o przypisaniu do konkretnej sali do uczniów klasy III A i III B zostaną przesłane przez dziennik elektroniczny.

      Na egzamin należy zgłosić się 45 minut. przed rozpoczęciem.