• Odbiór świadectw ukończenia szkoły

     • Od 4 maja poszczególne klasy maturalne będą odbierać świadectwa wg. ustalonego harmonogramu.

      Aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły, uczeń musi rozliczyć się z szafki (posprzątać ją i oddać kluczyk) i oddać pożyczone z biblioteki książki. W razie zgubienia kluczyka należy go dorobić.

      Prosimy, aby każdy uczeń miał maseczkę, rękawiczki i własny długopis. Należy również pamiętać o zachowaniu odległości (od 1,5 – 2 metrów).

      Uczniowie Liceum zgłoszą się najpierw do „białej szkoły” w celu rozliczenia się z szafki. Po odebraniu szafek uczniowie przejdą do szkoły głównej (wejście od parkingu).

      Czekając na wejście do budynku należy również pamiętać o zachowaniu bezpiecznych odległości. Następnie absolwent wchodzi do szkoły, oddaje książki z biblioteki, odbiera kartę zdrowia, dokumenty z gimnazjum i świadectwo ukończenia szkoły.

      Klasa III E – odbiór świadectw – 4 maja w godz. 8.00 – 11.00

      Klasa III F – odbiór świadectw – 4 maja w godz. 11.00 – 13.00

      Klasy Technikum przychodzą do głównej szkoły i czekają na parkingu. Następnie postępują wg schematu opisanego powyżej. W razie pytań prosimy o kontakt w wychowawcami.

      Klasy Technikum:

      Klasa IV B – odbiór świadectw 5 maja od godz. 8.00 – 11.00

      Klasa IV C – odbiór świadectw 5 maja od godz. 11.00 – 13.00

      Klasa IV A – odbiór świadectw 6 maja od godz. 8.30 – 11.30

      Dyrektor ZSE

      Jerzy Olearczyk

     • Pożegnanie klas maturalnych

     • Szanowni Państwo, drodzy Absolwenci.

      To właśnie dziś, 24 kwietnia 2020 roku, dla uczniów klas maturalnych jest dniem oficjalnego pożegnania ze szkołą. Zawsze był to dzień uroczysty, ale choć teraz nie możemy się spotkać osobiście, niech w naszym odczuciu też takim będzie.

      Drodzy Absolwenci, do tego dnia dążyliście przez trzy lub cztery lata nauki. Owoce Waszej pracy znalazły wyraz w ocenach na świadectwach ukończenia szkoły. Przez te lata wielu z Was angażowało się w działalność na rzecz szkoły czy to w ramach Samorządu Uczniowskiego, czy w kołach zainteresowań, czy też w sporcie. Wielokrotnie rozsławialiście imię naszej szkoły, osiągając wysokie wyniki w olimpiadach, konkursach i zawodach, za co dziś serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że lata spędzone w murach naszej szkoły będziecie wspominać dobrze, że zdobyta tu wiedza okaże się przydatna, gdy podejmiecie dalszą naukę lub pracę zawodową. Pamiętajcie, że od dziś jesteście absolwentami Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie i gdziekolwiek będziecie, rozsławiajcie jego imię. Ceńcie w życiu te wartości, które wpajali wam wychowawcy.

      Pragnę dziś szczególne słowa podziękowania skierować właśnie w ich stronę. Wyrazy uznania za trud włożony w kształtowanie waszych osobowości, za okazane wam serce kieruję więc do pani Doroty Więch-Zięby – wychowawczyni kl. IV a, pani Marii Gromady – wychowawczyni kl. IV b, pani Doroty Suszczyńskiej – wychowawczyni kl. IV c, pani Agnieszki Cyganik – wychowawczyni kl. III e i pani Justyny Oleniacz – wychowawczyni kl. III f. To właśnie one najbardziej przeżywały Wasze porażki i cieszyły się z sukcesów. To one starały się Wam pomóc w rozwiązaniu wielu problemów. Słowa uznania i podziękowań należą się również wszystkim nauczycielom, którzy dzielili się z Wami swoją wiedzą i doświadczeniem.

      Teraz przed wami okres egzaminów maturalnych. W imieniu całej społeczności szkolnej życzę, byście uzyskali jak najlepsze wyniki ze wszystkich przedmiotów.W dalszym życiu starajcie się jasno określać swoje cele i dążyć do ich osiągnięcia wyłącznie prostą drogą. Życzę Wam spełnienia marzeń, radości życia i życzliwości od ludzi. Sami też umiejcie innym okazywać sympatię i zrozumienie, pamiętając, że żaden motyl nie usiądzie na zaciśniętej pięści.

      Gdy nie masz nic do ofiarowania, ofiaruj uśmiech.

      Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznychim. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie

      Jerzy Olearczyk