• ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

      Drodzy uczniowie i nauczyciele!

      Zbliża się rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021. Nasza szkoła wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zostały opracowane procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły, których jesteśmy zobowiązani przestrzegać.

     • Pożegnanie Pana Stanisława Sieńczaka

      Z dniem 20 sierpnia br. starszy woźny Stanisław Sieńczak zakończył pracę w naszej szkole i przeszedł na emeryturę. W Zespole Szkół Ekonomicznych został zatrudniony 2 marca 1992 roku. Przez 28 lat dał się poznać jako obowiązkowy i sumienny pracownik.

      W imieniu całej społeczności szkolnej składamy serdeczne podziękowania za codzienny trud, za życzliwość wobec uczniów, nauczycieli i współpracowników. Mamy nadzieję, że minione lata staną się źródłem miłych wspomnień, a przejście na emeryturę nie oznacza całkowitego zerwania ze szkołą.

     • Egzaminy poprawkowe

      Egzaminy poprawkowe dla osób, które uzyskały co najwyżej dwie roczne oceny niedostateczne odbędą się 27 sierpnia 2020 roku według poniższego harmonogramu.

      Egzaminy pisemne

      Język polski (klasa 1Cg) - rozpoczęcie - godzina 8:30.

      Język polski (klasa 1Bg) - rozpoczęcie - godzina 9:45.

      Język angielski - rozpoczęcie - godzina 10:00.

     • KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

      Szanowni Nauczyciele, drodzy Uczniowie!

      Kończymy rok szkolny 2019/2020 i udajemy się na upragnione wakacje.

      Dla większości z Was, drodzy Uczniowie, był to okres wytężonej pracy, a sumienność, systematyczność i wytrwałość w dążeniu do celu przyniosły wymierne efekty – pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności. Nawet ci, których oceny nie są w pełni satysfakcjonujące, kończą ten rok szkolny bogatsi o nowe doświadczenia. Tym bardziej więc należą się słowa uznania wszystkim, którzy pomyślnym wynikiem zakończyli całoroczne zmagania, a zwłaszcza tym, którzy uzyskali najwyższe oceny na świadectwach.

  • Godziny dzwonków

   Piątek 18.09.2020
  • Liczba wizyt

   liczba odwiedzin: 2052638