• MATURA 2021

      Informacja dla maturzystów

      Zgodnie z tym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 roku zdający egzamin maturalny w 2021 roku są zobowiązani do przystąpienia do następujących egzaminów:

      Język polski – egzamin pisemny – poziom podstawowy.
      Matematyka – egzamin pisemny – poziom podstawowy.
      Język obcy – egzamin pisemny – poziom podstawowy.


      Natomiast pozostałe egzaminy są nieobowiązkowe, czyli:

      Część ustna z języka polskiego i języka obcego jest nieobowiązkowa.
      Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

      Egzaminu na poziomie rozszerzonym jest nieobowiązkowy.
      Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu z przedmiotu na poziomie rozszerzonym mogą to zrobić z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.

      W związku z zaistniałymi zmianami w egzaminie maturalnym każda osoba, która złożyła deklarację ma

    • Powiatowy Konkurs z Wiedzy Prawnej
     • Powiatowy Konkurs z Wiedzy Prawnej

      "Pasieka" - Fundacja Rozwoju i Wsparcia przeprowadziła na terenie Powiatu Brzozowskiego 2 Powiatowe konkursy z wiedzy prawnej. Z uwagi na wymogi sanitarno-epidemiologiczne spowodowane stanem pandemii oraz potrzebę zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dla uczestników, konkursy zostały przeprowadzone w formie zdalnej. Konkursy zostały poprzedzone realizacją przez Fundację Pasieka serii warsztatów prawnych dla uczniów.

  • Godziny dzwonków

   Środa 20.01.2021
  • Liczba wizyt

   liczba odwiedzin: 2798435