Nawigacja

Lista przedmiotów

WWWNazwaSkrót
bezpieczeństwo i higiena pracy w usługach gastronomicznych BiHPwUG
biblioteka BIB
biologia BIOL
biologia - R BIO-R
biuro rachunkowe B-RACH
chemia CHEM
chemia-R CH-R
działalność przedsiębiorstwa handlowego DPH
edukacja dla bezpieczeństwa EdB
ekonomia ekon
ekonomia i prawo w hotelarstwie EiPwH
ekonomia w praktyce EwP
ekonomika EKON
ekonomika handlu EK-H
elementy prawa EL-P
fizyka FIZ
geografia GEO
geografia - R GEO-R
godziny z wychowawcą G-W
historia HIST
historia - R HIST-R
historia i społeczeństwo HiS
informatyka INF
informatyka - R INF-R
język agielski - R ANG-R
język angielski ANG
język niemiecki NIEM
język niemiecki - R NIEM-R
język obcy zawodowy (angielski) JOZ-A
język obcy zawodowy (niemiecki) JOZ-N
język obcy zawodowy (rosyjski) JOZ-R
język polski POL
język polski -- zaj dodatkowe JP-zd
język polski - R POL-R
język rosyjski ROS
język rosyjski - R ROS-R
kadry i płace KiP
kultura zawodu KZ
marketing MARK
marketing usług hotelarskich MUH
matem-zaj-dod MAT-zd
matematyka MAT
matematyka - R MAT-R
nauka pływania Npływ
obsługa informatyczna w hotelarstwie OIwH
obsługa konsumenta OB-K
organizacja i technika sprzedaży OiTS
organizacja pracy recepcji OPR
organizacja pracy służby pięter OPSP
organizacja pracy w hotelarstwie OPwH
organizacja usług dodatkowych OUD
organizacja usług gastronomicznych OUG
pierwsza pomoc z ratownictwem medycznym PCK
podejmowanie działalności gospodarczej PoDG
podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej PiPDG
podstawy biurowości PBIUR
podstawy działalności gospodarczej w hotelarstwie PDGwH
podstawy ekonomii P-EK
podstawy hotelarstwa PH
podstawy hotelarswta PH
podstawy przedsiębiorczości P-PRZ
podstawy rachunkowości PRACH
podstawy żywienia człowieka PŻC
podstawy żywienia i higieny PŻiH
pracownia ekonomiczna PR-E
pracownia ekonomiczno-informatyczna PEI
pracownia gastronomiczna PGast
pracownia hotelarska PR-H
pracownia informatyczna w hotelarstwie PINFwH
pracownia informatyczno-handlowa PIH
pracownia obsługi konsumenta POK
pracownia organizacji usług gastronomicznych POUG
pracownia rachunkowości PR
pracownia sprzedaży PSprz
pracownia techniki biurowej PTB
prawo PRA
prawo w praktyce PwP
prowadzenie działalności gospodarczej PDG
przedsiębiorstwo gastronomiczne PG
przyroda PRZ
rachunkowość RACH
rachunkowość handlowa RACH-H
religia REL
samoobrona SAM
specjalizacja SPEC
statystyka STAT
technika biurowa TB
technologia gastronomiczna TECH-G
toraroznawstwo TOW
towaroznawstwo TOW
wiedza o kulturze WOK
wiedza o społeczeństwie WOS
wiedza o społeczeństwie - R WOS-R
wychowanie do życia w rodzinie WDŻ
wychowanie fizyczne WF
wychowanie fizyczne - CHŁ WF-CHŁ
wychowanie fizyczne - DZ WF-DZ
wyposażenie zakładów gastronomicznych WZG
Zajęcia dodatkowe ZD
zajęcia dodatkowe przed maturą ZDPM
zajęcia praktyczne ZP
zajęcia rewalidacyjne REW